Příprava na OHSAS 18001 a ISO 14001

Každý zaměstnavatel, případně lídr firmy se musí zajímat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, a to včetně pracovní pohody zaměstnanců. Je to zkrátka dané zákonem a případné nevyřešení bezpečnosti práce se nemusí vyplatit (jedná se o pokutovanou záležitost, kdy finanční sankce dosahují opravdu obrovských výšin). V souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci se mluví také o normě OHSAS 18001. Jenže co to vlastně je?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí zaměstnavatele zajímat. Jedná se o něco, co je podmíněné celkovou organizací a také řízením podniku. Pokud všechno funguje tak, jak má, velmi se sníží riziko vzniku pracovních požárů. Tento fakt si mnozí uvědomují, a tak bez rozmyslu zavádí takzvaný systém managementu, kontrol a řízení BOZP, jenž se certifikuje u akreditovaných společností. Systém managementu se v tomto případě orientuje dle zmíněné normy.

Co je to norma OHSAS 18001?

Pokud hovoříme o normě OHSAS 18001, mluvíme o mezinárodně uznávané certifikaci, která je pro systém managementu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jedná se o naprostý standard pro management kontrol a řízení BOZP. Certifikaci lze použít pro jakékoli odvětví, případně pro jakoukoli podnikatelskou činnost.

Principem této normy je stanovení cílů a plánů, které vedou ke snížení pracovních úrazů a nehod. Ke snížení dochází pomocí nastavených procesů, které jsou poté realizovány. V rámci normy se také sleduje efektivita a účinnost jednotlivých procesů a nástrojů.

Co je to norma ISO 14001?

V souvislosti s normou OHSAS 18001 se můžete setkat také s normou ISO 14001. Norma ISO 14001 se týká enviromentálního managementu, mluvíme tedy o managementu životního prostředí. Norma je určena hlavně všem výrobcům, dodavatelům a také poskytovatelům služeb všech oborů podnikání. Enviromentální management totiž dokáže snížit dopady činností organizací na životní prostředí. Díky tomuto managementu se zlepšuje životní prostředí a také profil společnosti.