Požární ochranou rozumíme aplikaci technických i teoretických prostředků prevence požáru (např. povinné školení požární ochrany zaměstnanců, či školení obsluhy konkrétních zařízení), které vycházejí z požadavků platných předpisů a norem v oboru požární bezpečnosti.

Nejdůležitější z těchto předpisů je zejména Zákon č. 133/1985 Sb. České národní rady o požární ochraně, a následně konkrétní materiálové předpisy a normy.

Tyto předpisy souhrnně přinášejí mnoho témat, jako např. požárně bezpečnostní řešení budov (známé pod zkratkou „PBŘ“), únikové cesty, odstupové vzdálenosti nebo též provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, dokumentace zdolávání požáru atd….

Se samotnou požární ochranou následně souvisí pojmy požární řád, požární preventista, technik požární ochrany a osoba odborně způsobilá v PO.

V případě zájmu o naše služby požární ochrany se na nás můžete kdykoliv obrátit.