V souvislosti s bezpečností práce se můžete setkat také s požární ochranou, kterou je třeba vyřešit dříve, než přijde kontrola do podniku. Pakliže není požární ochrana vyřešená, hrozí vysoké finanční pokuty. Nabízí se však otázka, co to požární ochrana je?

Co je to požární ochrana?

Pokud hovoříme o požární ochraně, hovoříme o souhrnu teoretických a technických prostředků, které slouží jako prevence proti požáru. V rámci požární ochrany se řeší hned několik dalších témat, a to požárně bezpečnostní řešení budov, skladba konstrukcí při dodatečném zateplování nebo provoz kouřovodů a spotřebičů paliv. V souvislosti s požární ochranou se také zřizují požární řády nebo školní požární technici.

V rámci požární ochrany je třeba zajistit povinné školení ochrany zaměstnanců či je třeba školit obsluhu konkrétních zařízení. Vše samozřejmě vyplývá z předpisů a norem, od nichž se požární ochrana odvíjí.

Jaké jsou hlavní povinnosti požární ochrany?

V rámci požární ochrany je třeba dodržovat několik věcí. K povinnostem patří například zabezpečit v dostatečném množství potřebnou protipožární techniku, jejíž umístění je třeba řádně označit (protipožární technikou se rozumí například hydranty či hasící přístroje). Další povinností je udržovat volné příjezdové cesty či udržovat volné nástupní prostory pro hasební techniku. Povinností je kromě toho i provádět pravidelné kontroly, jež provádí technik nebo požární preventista, či vytvořit požární protiplachové směrnice.

Nevíte si rady s požární ochranou?

S požární ochranou si nemusíte vždycky vědět rady, proto se na nás obraťte. Pomůžeme vám nejen se zpracováním začlenění do kategorií dle požárního nebezpečí, ale také se zpracováním evakuačních plánů, se zpracováním pravidelných aktualizací povinné dokumentace či se zmapováním požárního značení.

Součástí našich služeb je také prověrka stavu školení požární ochrany či provádění pravidelných preventivních kontrol požární ochrany.