Byla po vás v nedávné době požadována revize elektromechanického nářadí nebo revize kotle či kotelny? Je to naprosto standardní, revize a kontroly jsou součástí bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, také spadají do požární ochrany. Jedná se o povinnost zaměstnavatelů, jejíž nevyřešení se trestá nejen finančním postihem. Jenže jaké činnosti lze opravdu označit za revize, kdo je případně provádí?

Revize se vykonávají u

 • Elektrických zařízení
 • Plynových zařízení
 • Tlakových zařízení
 • Zdvihacích zařízení

Revize u elektrických zařízení a elektroinstalace

Co se týče revizí u elektrických zařízení, lhůty provádění revizí se určují od prostředí, kde se zařízení nachází. Elektrickými zařízeními se například rozumí elektrické instalace, hromosvody, spotřebiče nebo třeba trafostanice a elektrická požární signalizace.  Revize elektroinstalace by neměla podceňovat

Revize u plynových zařízení a plynových kotlů

U plynových zařízení je lhůta pevně stanovena, provozní revize se provádí jednou za tři roky. Pravidelná kontrola však musí být prováděna jedenkrát za rok. Plynovými zařízeními se rozumí například kompresní a regulační stanice, rozvody technických plynů, domovní VTL plynovody nebo plynové spotřebiče.

Revize u tlakových zařízení a parních kotlů

Tlakovým zařízením se rozumí například tlakové nádoby, horkovodní kotle, nádoby na plyny nebo parní kotle. Provádí se hlavně provozní revize, dále vnitřní revize a tlakové zkoušky, a to vždy v takových intervalech, jaké si žádá daný typ zařízení. Revize kotlů je v poslední době hodně medializováno.

Revize u zdvihacích zařízení

Opět se lhůty pravidelných revizí a kontrol určují dle typů zařízení, kterými jsou například jeřáby,  zdvihadla, dále regálové zakladače nebo pohyblivé pracovní plošiny či lyžařské vleky. Pro stavební firmy je revize jeřábů nezbytností.

Kdo provádí revize?

Nabízí se také otázka, kdo provádí revize. Revize provádí odborně způsobilá osoba, kterou je ve většině případů revizní technik, jenž získal oprávnění od státního odborného dozoru Technické inspekce České republiky, a to díky vykonané zkoušce.

Jaké revize nejčastěji poskytujeme?

 • Revize a kontroly elektromechanického nářadí
 • Kontroly a revize hasicích přístrojů
 • Jeřáby a zdvihadla
 • Revize VTZ, kotle, kotelny, manipulační vozíky
 • Kontroly a revize hasicích přístrojů
 • Jeřáby a zdvihadla
 • Elektro revize spotřebičů
 • Elektro revize elektroinstalace
 • Plyno revize
 • Revize požárních klapek a uzávěr

Kde se provádíme nejčastěji revize?

 • Moravskoslezský kraj: Ostrava, Havířov, Opava, Frýdek-Místek, Karviná
 • Olomoucký kraj: Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk, Zábřeh
 • Jihomoravský kraj: Brno, Hodonín, Znojmo, Třebíč, Břeclav, Vyškov
 • Zlínský kraj: Zlín, Kroměříž, Vsetín, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí
 • Vysočina: Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou, Pelhřimov
 • Pardubický kraj: Pardubice, Chrudim, Svitavy, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí
 • Královéhradecký kraj: Hradec Králové, Trutnov, Náchod, Jičín, Rychnov nad Kněžnou
 • Středočeský kraj: Praha, Kladno, Mladá Boleslav, Příbram, Mělník